روغن دیزلی
استفاده از روغن هایی که برای خودرهای دیزلی فرمول سازی شده درخودروهای بنزینی قابل استفادهنمی باشد. در قدیم از روغن های موتورهای بنزینی استفاده می کردند به علت سفتر(ویسکوزیته تر) بودن که دلیل نامناسبی بود. روغن موتورها به دلیل قدرت پاکنندگی که دارند در زمان استفاده سیاه  می شوند.

انجمن نفت آمریکا (American Petroleum institute) کیفیت روغن های موتور در دوگروه تقسیم بندی می شود:

روغن های موتور برای خودروهای بنزینی که با حرف اول service station) S) که سطح کیفیت آن را با حروف انگیلیسی A(پایین ترین سطح کیفیت) تا N (بالاترین سطح کیفیت) نمایش میدهند.
روغن موتور برای خودروهای دیزلی که با حرف Commercial) C) که سطح کیفیت آن را باحروف انگیلیسی A (پایین ترین سطح کیفیت) تا J (بالاترین سطح کیفیت) نشان می دهند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40

بهران اولترا توربو دیزل 15W-40، بهران اولترا توربو دیزل روغن موتور دیزلی نيمه سينتتیک بسیار مرغوب است که برای روانکاری

روغن موتور دیزلی بهران رعد 15W40

روغن موتور دیزلی بهران رعد 15W40، روغن موتور دیزلی معدنی و نیمه سینتتیک مرغوب است که برای روانکاری موتور های

روغن موتور دیزلی بهران کویر 40

روغن موتور دیزلی بهران کویر 40، تک درجه ای با پایه معدنی است که مناسب برای روانکاری موتور های دیزلی غير سوپر شارژ است که در شرايط عملیاتی متوسط تا سخت کار می کند.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.